Tid og Sted

Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00 i Arena Himmerland

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden. 

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.

4. Behandling af indkomne skriftlige forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest d. 12/3)

5. Valg af bestyrelse.
Kirstine er på valg. Ønsker ikke genvalg.
Jacob er på valg. Ønsker genvalg.
Jan er på valg. Ønsker genvalg.

6. Valg af suppleanter.
Marianne er på valg. Ønsker ikke genvalg.

7. Valg af revisorer.
Lasse er på valg. Ønsker genvalg.

8. Eventuelt

Synes godt om klubbens Facebook-side, så du ikke går glip af nyheder og vigtig information om aktiviteter og stævner.