Tid og Sted

Generalforsamling i Støvring Badminton afholdes 1 gang årligt i marts måned. Indkaldelse varsles på hjemmesiden samt via mail til alle klubbens registrerede medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet jf. pkt. 4, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Fremsendes på formand@stoevringbadminton.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden
  3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
  4. Behandling af indkomne skriftlige forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

I 2024 afholdes generalforsamlingen onsdag den 20. marts kl. 19:00 i Arena Himmerland

Synes godt om klubbens Facebook-side, så du ikke går glip af nyheder og vigtig information om aktiviteter og stævner.