Politik omkring sæson til- og framelding

Opdateret august 2018

Pkt. 1: Nye spillere på ungdomshold / Nye spillere på fællestrup hold

 • Støvring Badminton tilbyder mulighed for at prøvetræne op til 3 gange fra sæsonstart, eller med start i løbet af sæsonen. Man skal registreres hos træner eller holdleder. Kontingentbetaling er ikke påkrævet disse 3 gange. Dog anbefales tilmelding altid hurtigst for at sikre en plads på holdet
 • Såfremt spilleren ønsker at fortsætte og der er plads på træningsholdet, skal spilleren senest efter 3. prøvetræning tilmeldes for at kunne fortsætte
 • Såfremt der ikke er plads på det ønskede træningshold, vil træneren eller holdlederen hurtigst notificere spilleren og foretage registrering på venteliste eller anbefale et andet træningshold
 • Træneren eller holdlederen har pligt til at underrette bestyrelsen om manglende registrering, og ret til at afvise spilleren såfremt spilleren fortsætter træning, men ikke er tilmeldt og betalt kontingent senest efter 3 ganges prøvetræning

Pkt. 2: Nye og eksisterende spillere på ungdomshold, fælleshold og motionister, der spiller i Arena Himmerland, og for spillere på gymnasiet  

 • Tilmelding sker via hjemmesiden med kontingent betaling forud
 • Tilmeldingen er som udgangspunkt bindende for hele sæsonen
 • Dog, har både nye og eksisterende spillere de første af sæsonens 3 gange på ungdoms- og fællestrup hold mulighed for at framelde sig, hvorefter det betalte kontingent refunderes
 • Hvis der vælges, uanset plads/bane, framelding efter sæsonens første 3 gange, så refunderes kontingentet ikke
 • Hvis nye eller eksisterende spillere stopper i løbet af sæsonen, eller efter endt prøveperiode på 3 gange, refunderes kontingentet ikke
 • Tilmelding i løbet af sæsonen kan ikke garanteres. På hjemmesiden anvises der ledige pladser/baner
 • Ved start efter den 1. december, reduceres det fulde kontingent med 30% pr. plads/bane. Ved start efter den 1. februar, reduceres det fulde kontingent med 50% pr. plads/bane

Pkt. 3: Nye og eksisterende motionister, der spiller i Arena Himmerland, og for spillere på gymnasiet

 • Der skal altid tilmeldes 2 spillere pr. bane. Hvor mange spillere der aktuelt spiller pr. bane, skal ikke registreres, med mindre bestyrelsen aktivt beder om oplysninger herom